Solar Concept NL is een ervaren ontwikkelaar
van grootschalige zonne-energie projecten.

Intro

Solar Concept NL heeft zowel ervaring met dak als met grond gebonden zonne-energie-projecten.
Of u nu  grond beschikbaar heeft of een groot dak, zelf wilt investeren of alleen de zonnestroom wilt gebruiken, Solar Concept NL zorgt samen met haar partners dat de juiste zon PV-installatie er komt.

Solar Concept NL zorgt samen met haar partners dat de juiste zon PV-installatie er komt.

Doelgroep

Voor dakeigenaren

Grote daken (vanaf 20.000 m2) vormen een mooie locatie voor de opwekking van zonnestroom. De installatie legt immers geen beslag op grond en veelal kan een deel van de zonnestroom voordeling op locatie worden gebruik.  Solar Concept NL onderzoekt graag kosteloos of uw dak geschikt is voor de opwekking van zonnestroom.

Voor grond eigenaren

Onder bepaalde voorwaarden is het een haalbare business case te definiëren voor grondgebonden zonne-stroom-systemen. Indien u over een terrein van minimaal 5 hectare beschikt onderzoekt Solar Concept graag vrijblijvend de mogelijkheid om dit terrein te benutten voor de realisatie van een zonnepark. We dragen zorg voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie. U geniet van de pachtopbrengsten. 

Gemeentes

Om aan de eigen klimaatdoelstellingen te voldoen, initiëren veel gemeentes zonneparken op eigen terreinen. Het ontwikkelen van zonneparken is specialistisch werk dat om deskundige begeleiding vraagt. Het opstellen van een realistische businesscase en het professioneel managen van het ontwikkeltraject bepalen de hoge mate het succes. Samen met Solar Concept NL kunnen gemeenten, die realistische voorwaarden accepteren, zonder externe kosten een zonnepark realiseren.  

Een integrale aanpak van de technische, financiƫle en organisatorische aspecten is vereist.

Referenties

Zonnepark Ameland 2015

Ontwikkeling en management van eerste grote zonnepark in Nederland

Vrijburg zonnepark Zuid_Afrika 2011

Volledige ontwikkeling en verkoop van 13 MWp zonnepark.

Kaak Terborg 2016

Volledige ontwikkeling en bouwbegeleiding van 300 kWp dakgebonden systeem voor eigen gebruik Kaak Nederland B.V. te Terborg

Kloosterboer Rotterdam 2013

Opstellen business case en begeleiden aanbesteding van 450 kWp daksysteem voor eigenverbruik koelhuis.

Contact

Contact

info@solar-concept.nl | Kamer van Koophandel 30264464